Avartti-säätiö

Vuonna 2012 perustetun Avartti-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea nuorisotyötä sekä nuorten monipuolista harrastamista kansallisesti ja kansainvälisesti kielellisestä, etnisestä tai sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikasta tai koulutuksesta riippumatta.

Säätiöllä on The International Award for Young People –ohjelman (suomeksi Avartti) kansallinen toimilupa, joka antaa säätiölle yksinoikeuden toteuttaa ohjelmaa Suomessa. Säätiö vastaa siitä, että ohjelmaa toteutetaan Suomessa kansainvälisten periaatteiden mukaisesti.

Avartti-säätiö on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä nuorisoalan palvelujärjestö. Nuorisoalan palvelujärjestönä säätiö tuottaa asiantuntija- ja tukipalveluja nuoriso- ja kasvatusalan toimijoille.

Avartti-säätiön toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

The Duke of Edinburgh’s International Awardin sihteeristö tekee säännöllisesti arvioinnin Avartti-säätiön toiminnasta.

Siirry sisältöön