Avartti

Avartti-ohjelman toiminta-ajatus on tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua, vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia toimia paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Avartin kautta jokainen nuori voi löytää omat vahvuutensa, jotka eivät välttämättä pääse esille perinteisessä luokkahuoneessa.

Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia, tukea ja haasteita, löytääkseen oman paikkansa, potentiaalinsa ja päämääränsä. Kokemukset koulun ulkopuolelta kehittävät taitoja vastata elämän moninaisiin haasteisiin ja valmistavat nuoria kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi.

Kanootti vedessä, jossa useita nuoria sekä ohjaaja. Sitaatti: "Avartti on auttanut löytämään oman itseni. Sen ihmisen, joka ei anna periksi, vaan jatkaa, vaikka tavoitteet tuntuisivat mahdottomilta." -Joni

Non-formaalilla oppimisella on huomattava merkitys erilaisten taitojen, kuten määrätietoisuuden, rohkeuden ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Avartissa nuoret voivat astua turvallisesti mukavuusalueensa ulkopuolelle, ja he voivat kokeilla uusia tapoja tehdä asioita myös tuntemattomissa olosuhteissa. Tämä kannustaa nuoria tutkimaan rajojaan, oppimaan virheistään ja onnistumisistaan sekä voittamaan itsensä.

Avartti kasvattaa osallistujiensa itseluottamuksen lisäksi myös tunnetta siitä, että nuorilla on mahdollisuus muuttaa elämäänsä – jokaisella on mahdollisuus löytää oma päämääränsä, potentiaalinsa ja paikkansa tässä maailmassa.

Avartin arvot ja toimintafilosofia on pelkistetty kymmeneen perusperiaatteeseen:

Avoin kaikille
Avartti on avoin kaikille 14–24-vuotialle.

Vapaaehtoisuus
Osallistuminen on vapaaehtoista.

Ei kilpailua
Toiminnassa korostetaan kilpailun sijasta henkilökohtaista kasvua, eikä nuorten saavutuksia vertailla keskenään.

Joustavuus
Ohjelmaa voidaan toteuttaa paikallisten toimintaedellytysten ja osallistujien valmiuksien mukaan. Osallistuja valitsee itse harrastuksensa ja asettaa tavoitteensa.

Tasapainoisuus
Tavoitteena on vahvistaa osallistujaa kokonaisvaltaisesti ja auttaa häntä löytämään itsestään uusia voimavaroja.

Porrasteisuus
Osallistujien oma panos suunnittelussa ja toteutuksessa kasvaa asteittain ohjelmassa edettäessä.

Myönteisyys
Osallistuja oppii asettamaan itselleen realistisia tavoitteita. Mikäli osallistuja ei saavuta tavoitettaan, hänelle annetaan mahdollisuus harjoitella lisää ja yrittää uudelleen.

Sitoutuminen
Osallistuminen vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista.

Henkilökohtainen kasvu
Tavoitteena on, että nuori oppii uusia tietoja ja taitoja, arvostamaan muita ihmisiä sekä toimimaan yhteiskunnan jäsenenä.

Iloa ja huvia
Osallistuja saa uusia ystäviä ja kokemuksia, oppii uutta ja löytää uusia harrastuksia.

Siirry sisältöön