Hankkeet

Nuorten turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi –hanke 2017-2021 (MaTu- hanke)

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Hankkeessa on toimijoita mm. Jyväskylästä, Kajaanista, Helsingistä, Lohjalta, Espoosta, Lappeenrannasta ja Turusta. Toiminnan toteuttajina ovat paikalliset nuorisopalvelut, järjestöt, oppilaitokset, ryhmäkodit ja seurakunnat.

Hankkeen toimintamenetelminä käytetään elämyspedagogiikkaan perustuvia ohjelmallisen nuorisotyön menetelmiä. Avartti on suunnattu 14-24-vuotiaille ja Pilotti 10-14-vuotiaille. Molempien tavoitteena on tukea nuorisotyön ja harrastamisen kautta nuoren kasvua ja kehitystä aktiiviseksi
kansalaiseksi sekä auttaa häntä tunnistamaan voimavarojaan. Ohjelmien toimeenpanemiseksi hankkeessa keskitytään erityisesti tiedotukseen, koulutukseen sekä paikallisen toiminnan aloittamiseen ja tukemiseen.

Hanke saa rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

OK-hanke 2020-2022
Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten osaamisidentiteettiä, joka tukee heidän itsenäistymistä ja osallisuutta tavoitteellisen harrastustoiminnan kautta. Hankkeessa nuorten harrastaminen tapahtuu Integroiduissa kulttuuriympäristöissä. Tämä edistää nuorten keskinäistä kanssakäymistä,
tutustumista ja vuorovaikutusta.

Tavoitteena on edistää nuorten vapaa-ajanharrastuksissaan hankkiman osaamisen tunnistamista, joka esimerkiksi tukee heitä opiskelu- ja uravalinnoissaan.

Tavoitteena on edistää hankekumppaneiden ohjaajien nuorisotyön menetelmällistä osaamista kohdata nuori sekä tietämystä nuorisotyön ja -politiikan mahdollisuuksista.

Hankkeen kohderyhminä ovat romani- ja maahanmuuttajanuorten parissa toimivat yhteisöt sekä heidän työntekijänsä ja vapaaehtoiset.
Hanke saa rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Eväät kotoutumiseen
Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanuorten valmiuksia opiskeluun, työelämään sekä asumiseen ja arjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hanke saa rahoitusta Stiftelsen 7:nde Mars -säätiöltä.

Award and Rural Youth 2018-2021
Hankkeen tavoitteena on edistää haja-asutusalueilla asuvien nuorten harrastusmahdollisuuksia, esim. paikallisten nuorisoseurojen kautta. Hanke saa rahoitusta Three Funds -rahastosta.

Siirry sisältöön