Ohjaajat

Avartissa nuorisokasvatuksen ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät voivat toimia kansallisissa ja kansainvälisissä nuorisotyön verkostoissa tuoden oman osaamisensa muiden käyttöön. Ohjelman avulla voidaan toteuttaa kansainväli-syyskasvatusta edistäviä hankkeita.

Avarttia voidaan käyttää työvälineenä nuoriso- ja kasvatustyötä tekevissä järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja oppilaitoksissa. Avartin ohjaajina voivat toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijät, opettajat, vanhemmat sekä eri lajien taitajat ja harrastajat. Ohjaajan tehtävänä on toimia mahdollistajana ja tukijana. Ohjaajan tukena voi toimia lajiohjaajia, jotka ovat nuoren valitseman harrastuksen henkilökohtaisia ohjaajia. Lajiohjaajat ovat esimerkiksi erilaisten yhdistysten ja järjestöjen aktiiveja, jotka haluavat opettaa harrastuksissa vaadittavia tietoja ja taitoja.

Avartti-toimisto tukee paikallisia ohjaajia järjestämällä koulutuksia, toimittamalla materiaaleja, antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamalla kansainvälisistä mahdollisuuksista. Omaa ammattitaitoaan ohjaajat voivat kehittää osallistumalla Avartin kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Ennen toiminnan aloittamista paikallinen toimija osallistuu Avartti-ohjaajakoulutukseen. Avartti-toimisto järjestää vuosittain useita ohjaajakoulutuksia, joista saa käytännön vinkkejä ohjaamistehtäviin. Koulutuksista saa lisätietoa tästä. Avartissa ei ole mitään jäsen- tai liittymismaksuja.

Avartin tehtyään nuoret voivat jatkaa ohjelmassa ohjaajina.

Siirry sisältöön