Ohjaajille

Avartti soveltuu menetelmänä kaikille 14-24-vuotiaiden parissa toimiville tahoille, jotka haluavat edistää non-formaalia oppimista ja harrastamisen kautta tapahtuvan oppimisen tunnistamista. Avartti-ohjelma toimii nuorisotyön, koulujen, seurakuntien, ryhmäkotien, nuorisojärjestöjen sekä lukuisien muiden organisaatioiden toimesta ympäri Suomea.

nuorten vaeltajien ryhmä vuoristossa pitämässä taukoa. Sitaatti:"Avartti on opettanut minulle paljon erilaisia asioita. Sen ansiosta olen rohkeampi, sosiaalisempi ja valmiimpi uusiin kokemuksiin. -Elina"

Avartti-ohjelmassa erilaisten taitojen oppiminen tapahtuu non-formaalissa viitekehyksessä nuoren vapaa-ajalla. Harrastuksena Avartti tarjoaa alustan, jossa nuori voi itse muodostaa omat tavoitteensa, luoden monipuolisia ja joustavia mahdollisuuksia saada kokemuksia onnistumisista sekä itsensä voittamisesta.

Joustavuutensa ansiosta Avartti soveltuukin työvälineenä hyvin myös moninaisille ryhmille tai erityistä tukea tarvitseville nuorille, sillä tavoitteita ei anneta ylhäältä päin – vaan nuori itse luo tavoitteensa omista lähtökohdistaan. Näin on mahdollista luoda jokaiselle oman näköinen harrastusohjelma, jonka suorittamisesta nuori voidaan palkita kansainvälisellä tunnustamisella.

Nuoren osaaminen todennetaan saavutustenkirjaan, joka toimii nuoren portfoliona. Lisäksi nuorelle myönnetään todistus tekemästään ohjelman tasosta. Avartin suorittaminen on huomattava merkintä nuoren ansioluetteloon. Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen edesauttaa oman koulutuspolun ja ammatinvalinnan löytymiseen.

Avartti-toiminnan lisenssi voidaan myöntää nuorten kanssa työskenteleville organisaatioille, jolloin he saavat luvan tuottaa Avartti-ohjelmaa. Lisensoiduissa organisaatioissa ohjaajat tukevat nuoria valitsemaan harrastuksensa, asettamaan tavoitteensa ja saavuttamaan kansainvälisen Avartti-tunnustuksensa.

Siirry sisältöön