Organisaatio mukaan Avarttiin

Kaikki nuorten kanssa työskentelevät organisaatiot ja yhteisöt ovat tervetulleita Avarttiin.

Miksi organisaatioiden ja yhteisöjen kannattaa tarjota Avarttia nuorilleen?

  • Saavat käyttöön toimivan menetelmän, jolla tukea nuorten kasvua ja kehitystä sekä sitouttaa nuoria toimintaan
  • Tulevat osaksi kansainvälistä, monialaista verkostoa, joka toimii yli 130 eri maassa
  • Kehittää nuorisokasvatustyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten kompetenssia
  • Voi tarjota nuorille uusia kokemuksia

Avartti-toiminnan voi aloittaa kun organisaatiossa/yhteisössä toimii vähintään yksi koulutettu Avartti-ohjaaja ja organisaatio on hankkinut toimiluvan Avartti-säätiöstä.

Toimilupa Avarttiin voidaan myöntää nuorten kanssa työskenteleville organisaatioille ja yhteisöille, jolloin he saavat luvan tuottaa Avartti-ohjelmaa. Toimilupa on organisaatiolle ilmainen, eikä Avartissa ole jäsen- tai liittymismaksuja. Toimilupaa voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet, urheiluseurat ja nuorisojärjestöt. Toimilupaa ei myönnetä yksittäiselle henkilölle. Hakiessaan toimilupaa paikallinen toimija sitoutuu toteuttamaan ohjelmaa kansainvälisten periaatteiden mukaisesti, mutta voivat organisoida toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

HAE TOIMILUPAA:

    Siirry sisältöön