Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Avartti-säätiön rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on säätiön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2021. Viimeisin muutos 1.2.2021.

 1. Rekisterinpitäjä

Avartti-säätiö Sr, y-tunnus: 2451078-5
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Varesmaa, mikko.varesmaa(at)avartti.fi, puh. 0458516572

 1. Säätiön ylläpitämät rekisterit

Avartti-säätiö ylläpitää seuraavia rekistereitä:

 • Asiakasrekisteri (yhteisöt ja henkilöt myyntitapahtumia varten)
 • Henkilörekisteri (palkanmaksua ja kulukorvauksia varten)
 • Toimittajarekisteri (yhteisöjen ostotapahtumia varten)
 • Koulutusrekisteri (koulutuksiin osallistuneet, nimen ja yhteystietojen osalta)
 • Tapahtumarekisteri (tapahtumiin osallistuneet, nimen ja yhteystietojen osalta)
 • Kouluttaja- ja retkityöryhmärekisteri (nimen ja yhteystietojen osalta)
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-henkilön tai yhteisön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
-sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
-rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpitohenkilöihin ja asiakkaisiin sekä henkilö- ja asiakassuhteen ylläpito.

Yhteydenottolomake ohjaa viestin Avartti-säätiön työntekijöille. Viesti sisältää lähettäjän nimen, sähköpostin ja mahdollisen puhelinnumeron. Tietoja säilytetään tietyn ajan verran asiakaspalvelua varten, mutta niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa henkilöstä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään tietyn ajan verran asiakaspalvelua varten, mutta niitä ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä ja asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, henkilö -ja asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö tai asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esim.videoita, kuvia, artikkeleita). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoahenkilöstä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä ja yhteisöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

NETTISIVUT 

EVÄSTEET 
Avartin verkkosivut tallentavat kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet tarkoittavat verkkosivuihimme liitettyjen ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin liittyviä evästeitä. Avartin -sivustolla olevat kolmannen osapuolen evästeen liittyvät Google Analyticsin toimintaan.  

Siirry sisältöön