Tietoa meistä

Avartti-säätiö

Avartti-ohjelman hallinnosta ja taloudesta vastaa Avartti-säätiö. Säätiö vastaa siitä, että ohjelmaa toteutetaan Suomessa kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Avartti-säätiön hallituksen kokoonpano 2020-2021:

 • Maija-Sisko Kauppila, puheenjohtaja, vastuualue hallituksessa: Säätiön johtaminen ja edustaminen. Erityisosaaminen: kunnallinen ja järjestönuorisotyö, korkeakouluyhteistyö ja nuorisotyön kehittäminen.
 • Sirpa Syrjä, varapuheenjohtaja, vastuualue hallituksessa: nuorten kuuleminen ja monikulttuurisuus. Erityisosaaminen: seurakunnan nuorisotyö, nuorten osallisuus ja maahanmuuttajatoiminta.
 • Ullrike Hjelt-Hansson, vastuualue hallituksessa: talous ja hallinto. Erityisosaaminen: nuorisotyön aluehallinnon tuntemus, säätiötoiminta ja -rahoitus.
 • Jari Nuutinen, vastuualue hallituksessa: koulutus ja kehittäminen. Erityisosaaminen: kunnallinen nuorisotyö ja erityisnuorisotyö.
 • Pauli Parviainen, vastuualue hallituksessa: talous ja hallinto. Erityisosaaminen: nuorisojärjestö- ja säätiötoiminta, taloustuntemus ja lähialueyhteistyö.
 • Sirpa Räikkönen, vastuualue hallituksessa: itsearviointi ja laatu. Erityisosaaminen: kunnallinen nuorisotyö, nuorisotyön arviointi.
 • Sihteeri: asiamies Mikko Varesmaa.

Avartti-toimisto

Avartti-säätiön yhteydessä toimiva Avartti-toimisto tukee paikallisia toimijoita järjestämällä koulutuksia, toimittamalla materiaaleja, antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamalla kansainvälisistä mahdollisuuksista. Toimisto toimii myös linkkinä paikallisten toimijoiden ja Avartti-säätiön hallituksen välillä.

Koulutustiimi ja retkityöryhmä

Avartti-ohjelman koulutuksista vastaa koulutustiimi. Retkityöryhmä toimii nuorten ja heidän ohjaajiensa tukena Avartti-ohjelman Retki-toiminnossa.

Avartti-säätiön rahoitus

Avartti-säätiön hallinnoimaa Avartti-ohjelmaa tuetaan vuosittain veikkausvoittovaroista. Veikkausvoittovarojen käytöstä päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avartti-säätiön valvonta

Avartti-säätiön toimintaa valvovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus ja verottaja. Säätiö toimittaa niille vuosittain selvityksen toiminnastaan.

Avartti-ohjelman tavoitteet ja arvot

Avartin tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti sekä auttaa häntä löytämään itsestään uusia kykyjä ja voimavaroja. Nuori ymmärtää roolinsa oman yhteisönsä jäsenenä ja osaa olla avuksi muille ihmisille. Ohjelmassa otetaan huomioon nuoren yksilölliset tarpeet ja lähtötaso.

Avartin arvot ja toimintafilosofia on pelkistetty kymmeneen perusperiaatteeseen:

 1. Avoin kaikille
 2. Vapaaehtoisuus
 3. Ei kilpailua
 4. Joustavuus
 5. Tasapainoisuus
 6. Porrasteisuus
 7. Myönteisyys
 8. Sitoutuminen
 9. Henkilökohtainen kasvu
 10. Iloa ja huvia
Siirry sisältöön