Toiminnot

Avartissa nuori valitsee yhden harrastuksen kaikissa toiminnoissa (Vapaaehtoistoiminta, Taito ja Liikunta). Nuori voi omasta innostuksestaan riippuen aloittaa Avartin yhdellä harrastuksella tai tehdä kaikkia toimintoja samanaikaisesti. Avarttia voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. On kuitenkin kaksi toimintoa, Retki ja kultatason Projekti, jotka toteutetaan aina ryhmässä.

Avartissa on kolme tasoa: pronssi, hopea ja kulta. Tasojen aloittamisalaikärajat ovat:

  • Pronssi 14 vuotta täyttäneet
  • Hopea 15 vuotta täyttäneet
  • Kulta 16 vuotta täyttäneet

Nuori voi aloittaa Avartin haluamaltaan tasolta ikärajojen puitteissa.

Vapaaehtoistoiminta

Avartissa osallistuja valitsee jonkin itseään kiinnostavan tehtävän tai harrastuksen vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena olla avuksi muille ihmisille. Vapaaehtoistoiminnassa opitaan käytännön tekemisen kautta. Se voi olla toimintaa jonkun henkilön, ryhmän tai yhteisön hyväksi. Vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi koulun oppilaskunnan toimintaan, hyväntekeväisyystapahtumaan tai ympäristönsuojeluprojektiin osallistumista.

”Ryhmämme on ollut mukana järjestämässä erilaisia tempauksia, kuten diskoja, lasten puuhapäiviä ja ohjelmaa kansainvälisille vieraille.” Aiju, Helsinki

”Vapaaehtoistoiminta toteutui naapurin hevosta hoitaen ja avustustehtävissä kilpailumatkoilla. Ystäväni kokosi halvan budjetin ruokareseptejä nuorten opiskelijoiden käyttöön.” Minna, Helsinki

” Vapaaehtoistoiminnassa nuoret ovat järjestäneet asuntolan iltatoimintana levyraateja, auttaneet yleisten tilojen siivouksessa, tehneet kiinteistöhuoltotöitä, toimineet tukioppilaina ja auttaneet ammattiopiston keittiötä.” Sari, Liperi

”Toimin pronssitasolla iltapäiväkerhossa apuohjaajana – en katunut päätöstä hetkeäkään. Työ siellä kasvatti valtavasti itseluottamustani. Minulla oli lasten kanssa niin hauskaa, että usein jopa odotin maanantai-iltapäivä.” Aino, Sotkamo

”Vapaaehtoistoiminta toteutuu naapurin hevosta hoitaen ja avustustehtävissä kilpailumatkoilla. Minun ystäväni kokoaa halvan budjetin ruokareseptejä nuorten opiskelijoiden käyttöön.” Nuori, Liperi

”Olen auttanut maahanmuuttajaperheitä sopeutumisessa, kun he ovat muuttaneet Jyväskylään.” Parya, Jyväskylä

Taito

Avartissa osallistuja oppii hyödyllisiä tietoja ja taitoja. Tärkeintä on omien kykyjen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen käytännössä. Osallistuja valitsee jonkin itseään kiinnostavan lajin opeteltavaksi taidokseen.

Taitolajit voivat olla tiedollisia valmiuksia lisääviä, esimerkiksi kielten opiskelua, historian tutkimista, web-sivustojen laadintaa tai erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Osallistuja voi valita myös kädentaitoja edistäviä lajeja, kuten käsityöt, lasimaalaus, huonekalujen kunnostus tai autojen ja koneiden korjaus.

Taitolajit voivat olla myös ilmaisullisia, kuten teatteri, musiikki, maalaus tai runous.

”Taidossa opettelin tekemään ruokia kotsan opettajan ohjauksessa. Open kanssa suunnittelimme 12 viikon ruokalistan, jota toteutin kotona. Perhe arvioi tuotoksiani opettajan antamalla arviointilomakkeella. Tästä oli minulle todella paljon hyötyä, koska opiskelen nyt ammattiopistossa hotelli- ja ravintola-alan perustutkintoa. Tavoitteenani on valmistua ravintolakokiksi.” Nuppe, Jyväskylä

”Käymme kerran viikossa iltapäivällä tekemässä taitoa Monarin nuorisotiloilla. Kolmella on taitona biljardi, yhdellä valokuvaus, yhdellä kitaran soitto ja yhdellä askartelu.” Nuoret, Lappeenranta

”Taitona on meidän perheen Rekku-koiran tottelevaisuuskoulutukseen osallistuminen viikoittain.” Nuori, Liperi

Liikunta

Hyvä fyysinen kunto vaikuttaa mielialaan positiivisesti ja sen avulla jaksaa tehdä muita juttuja. Avartissa osallistuja voi valita liikuntamuodokseen itseään kiinnostavan liikuntalajin. Liikunnassa voi harrastaa tuttua urheilulajia tai kokeilla jotakin uutta. Liikunta voi olla yksilö-, pari- tai joukkuelaji. Osallistuja voi myös kokeilla useita liikuntalajeja.

”Hopeatason liikuntana tanssin, jota aloin harrastaa enemmän kuin aikaisemmin. Tavoitteenani oli kehittää tanssitaitoja, yleiskuntoa ja notkeutta sekä saada esiintymiskokemusta.” Mari, Liperi

Retki

Retki-toiminnossa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat 4–7 hengen ryhmässä yhteisen vaelluksen tai tutkimusmatkan luonnossa. Ryhmä päättää, tekeekö se retken esimerkiksi jalan, polkien, meloen, hiihtäen, ratsastaen tai soutaen. Avartin retkessä opitaan omatoimisuutta, vastuunottamista ryhmän toiminnasta ja selviytymistaitoja.

”Jännittävintä pronssissa oli kuitenkin ryhmämme Retki ja elämäni ensimmäinen yö metsässä. Retket ovatkin olleet unohtumattomia elämyksiä. Avartin kautta olen innostunut vaeltamisesta.” Aino, Sotkamo

”Sinä iltana saimme vaelluksemme päätökseen ja saavuimme voipuneina (ja kenties onnellisinakin) Tydaliin, jossa meitä odotti itse järjestetty telttamajoitus tihkusateessa. Illalla sitä sitten päästiin suihkuun ja kuuntelemaan muiden nuorten kokemuksia. Tulipa siinä vähän `Aikuista naistakin` lauleskeltua…Mutta sitähän se Avartti on, itsenä voittamista.” Lappeenrannan ja Joutsenon nuoret Saksassa

”Vaelsimme Parikkalasta Uukuniemelle. Opimme kulkemaan maastossa polkuja ja metsäautoteitä4hyödyntäen. Oli hyvä saada kokemus kartanlukutaidosta ja kompassin käytöstä tosi tilanteessa. Vaellustaipaleet taittuivat mukavasti erinäisistä ajankohtaisista asioista keskustellen. Puheenaiheita olivat muun muassa EU-maatalous, rippikoulun käyminen ja eri uskonnot, ihmissuhteet, syrjäseutujen elämän edut ja haitat, jne. Retkiruokia täydensimme metsästä keräämillämme marjoilla.” Eeva, Mikkeli

”Tutkimamme vesistöt olivat luonnon vesiä, joiden kyky vastustaa happamoitumista johtuu siinä olevista puskurimekanismeista. Tutkimuksessamme selvitimme vesien pH-arvot, joiden kautta veden happamuuden kemiallisia tunnusmerkkejä pystytään selvittämään. Valitsimme tutkittavat vesistöt suunnitellun reitin varrelta ja pyrimme siihen, että vesistöt olivat keskenään erilaisia.” Suomalaisten ja englantilaisten nuortentutkimusmatka Inarissa

Projekti

Avartin kultatasolla osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itseään kiinnostavan projektin. Projektissa voidaan hyödyntää Avartin aikana opittuja tietoja ja taitoja. Projektin voi tehdä Suomessa tai vaikkapa ulkomailla. Projektissa osallistuja tutustuu uusiin paikkoihin ja ihmisiin. Projekti voi olla esimerkiksi lasten ja nuorten leirien suunnittelu ja toteuttaminen, liikuntakurssi, vapaaehtoistyö uudessa ympäristössä tai ympäristönsuojelua edistävän projektin suunnittelu ja toteuttaminen.

”Kuusamon Närängän erämaatilalla järjestimme talkooleirin, jossa kunnostimme ja hoidimme tilan perinnemaisemia vanhoin työmenetelmin.” Nuoret Suomesta, Kyprokselta ja Virosta

”Toimin ohjaajana kansainvälisellä leirillä. Leiri antoi kokemusta ohjaustyöstä englanniksi.” Mari

Siirry sisältöön