Vaikutukset

Avartti tukee nuorten kasvua kehittävän ja mielekkään harrastustoiminnan kautta.

Avartin menestystä kuvastaa se, että Avartti on levinnyt yli 130 maahan. Avartti on tarjonnut maailmanlaajuisesti nuorille taitoja ja kokemuksia, joita he tarvitsevat tarttuakseen maailmaan.

Yksilötasolla  Avartti voi vaikuttaa nuoren elämään positiivisilla muutoksilla ja uskolla siihen, että on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. Nuorten sosiaalisella vahvistumisella on myös merkittävä vaikutus laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Avartin vaikuttavuus on kuvattu seuraavaan taulukkoon:

Kaaviossa on kuvattu Avartin vaikuttavuutta aina alkupanoksesta lopun yhteiskunnalliseen arvoon, jota toiminnalla on tuotettu.

Avartti edistää huomattavasti yhdenvertaista harrastamista. Harrastustoimintaa kohdennetaan myös fyysisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti harrastustoiminnan kannalta heikommassa asemassa oleville nuorille mahdollistamalla heidän osallistumisensa harrastuksiin muiden nuorten kanssa.

Avartilla on laajaa kokemusta myös maahanmuuttajien integroimisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahan muuttaneet nuoret ovatkin kokeneet voimakkaasti Avartti-ohjelman positiiviset vaikutukset.

Maailmalla Avartti tunnetaan nimellä The Duke of Edinburgh’s Award (DofE) tai International Award for Young People. Tutustu kansainvälisiin selvityksiin saadaksesi lisätietoja Avartti-toiminnan vaikutuksista täältä ja täältä.

Avartin vaikutuksiin voi myös tutustua seuraavien videoiden kautta:

Siirry sisältöön