Yhdenvertaisuus

Avartti-säätiö on toimiluvassaan sitoutunut The International Award for Young People –ohjelman kansainväliseen sopimukseen (Memorandum of Understanding), jonka mukaan toiminta on avointa kaikille kielellisestä, etnisestä tai sosioekonomisesta taustasta, sukupuolesta, asuinpaikasta tai koulutuksesta riippumatta.

Kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo ja kansainvälisyys ovat ohjelman perusperiaatteita ja ne toteutuvat käytännön toiminnassa. Ohjelman avulla tuetaan kansainvälisyyskasvatusta ja kulttuurien kohtaamista edistävää toimintaa (leiritoiminta, koulutukset ja seminaarit).

Toimintaa kohdennetaan myös fyysisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti harrastustoiminnan kannalta heikommassa asemassa oleville nuorille mahdollistamalla heidän osallistumisensa harrastuksiin muiden nuorten kanssa.

Avartti-ohjelma on todettu hyväksi työmuodoksi myös erityisammattiopistojen oppilashuoltotyössä, koulun joustavassa perusopetuksessa ja nuorten työpajatoiminnassa. Ryhmäkodeissa, kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä Avartti-ohjelmaa käytetään toimintamenetelmänä esimerkiksi nuorten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integroimiseksi yhteiskuntaan. Avartti-ohjelma edistää harrastusten kautta nuorten elämänhallintataitoja, yhteisöllisyyttä, kouluviihtyvyyttä ja opiskelumotivaatiota.

Joukko ihmisiä nurmikolla kuvattuna ylhäältäpäin, pitävät kädessään kylttiä missä lukee #WORLDREADY
Siirry sisältöön